Entegre Yönetim Sistemleri

KALİTE POLİTİKASI

Mühendislik tecrübemiz ve rekabet yeteneğimiz ile müşteri beklentilerini ve gerekliliklerini karşılamada sürekliliği sağlamayı, Yalın üretim prensipleri ile zaman ve maliyet artışlarını engellemeyi, Bilginin gücüne inanıp bu gücü kullanabilmeyi sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı, Ulusal ve uluslar arası kanun, yönetmelik, mevzuat, müşteri şartlarına uymayı, Teknolojik gelişmeleri takip edip, gerekli kaynakları temin ederek, süreçlerin geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlamayı, Ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik ve müşteri şartlarına uyarak insan sağlığının ve çalışanlarımızın sağlıklarının bozulmasının, yaralanmalarının önlenmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmayı, Faaliyetler sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden unsurları değerlendirmek,öne çıkanları ortadan kaldırmak, çalışanlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini tespit ederek ve bunları çalışanlarımızın ve paydaşların katılımı ile sürekli iyileştirerek en aza indirmeyi Doğal kaynakları verimli kullanmayı, çevreye saygıyı ve korumayı görev bilmeyi, bu değerlerin gelecek nesillerce de yaşanmasına öncülük etmeyi, Doğal çevremizi korumaya odaklanıp insana ve çevreye saygılı olmayı, projelerimizde çevre, iş sağlıgı ve güvenliğimi sağlamay yönelik sistemler geliştirerek çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı, Ulusal ve uluslararası kanun,yönetmelik, mevzuat, müşteri şartlarına ve diğer gerekliliklerine uymaktır.